ایران نوزده
طراحی سایت و قالب وردپرسطراحی سایت و قالب وردپرسطراحی سایت و قالب وردپرس
 • کد خبر : 27105
 • تعداد نظرات : 0 نظر
 • تاریخ انتشار خبر : ۱۷ فروردین, ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۸
 •   

  اولین متن خبری بدون نقطه در دنیای خبر/ وسع ملک ملی در گرو مولد محوری

   

  وسع ملک ملی در گرو مولد محوری

  احوال ملک ما در همه عرصه‌ها اگر کمی مطالعه و مرور گردد موارد مساعد و دلگرمی‌های وادی ملی (رادمردی، مهر، علم، حلم و سلم) آدمی را مسرور کرده و احساس آرامی مى آورد.


  ایران۱۹:سوای مکارم مطرح آمده و مراحم الهی که در سراسر، سرای ملی ما گرد آمده، درد‌ها و آلامی، هم دل مردم را درد آورده و هم درد دل مردم را همراه دارد.
  درد‌های مالی ملی، درآمد و کار و حال مردم را در عسر آورده و گله‌ها مطرح می‌گردد.
  سهم عمده درد‌های مالی ما سوای عدوگری اعداء، عواملی در وادی ما دارد.
  هر دردی در عالم دوا، و دوای هر درد هم دو مرحله دارد مرحله اول آگاهی علل درد و مرحله دوم هم مداوای درد.
  داروی درد مالی ملک ما در اسم سال ماوا دارد و گره‌های کور امور ما واگردد اگر اسم سال در عمل روا گردد.
  هرکس در عمل آمد اسم سال سهمی دارد و اصلا امسال سال سهامی عام اسم دارد.
  آری امسال اسمی مهم دارد و اسم مهم هم رسمی مهم.
  امسال آوردگاهی دارد و آوردگاه هم محل گردآوری آورده‌های مهم.
  در آورد گاه اگر اراده، علم و عمل گرد آمد هر کاری همراه اصول در حصول رسد. مولد محوری و واکرد گره واحد‌های مولد، اصلی عمده و سهمی اساسی در حصول وسع مالی ممالک دارد.
  عرصه مولد محوری عملی سودآوری دارد و ملک کارا و دارا گردد.
  کمک مسئول‌ها هم در ارائه وام و هم در مداوای آلام اداری هر مولد محصول ملی که در مهلکه آمده را رها دهد.
  راه دگر امداد مولد‌های کالای ملی در سد راه و عدم ورود کالای هر سوداگر در وادی ملی عملی گردد.
  هواداری و روی آوری مردم روی محصول ملی اسم سال را روا آورد اگر سطح کالا‌های ملی هم در سوی صعود رو آورد.
  روآوری و سودآوری در ملک ملی، دوام وسع ملی را در عمل آرد. مسلما اگر عرصه عمل هر طماع را مسدود کرد و کار‌ها سوی کارآمد‌ها رود رهاورد مساعدی را همراه آورد.
  حال اگر موارد مطروحه در کمال همدلی در عمل آمد مراد ملک حاصل آمده و وادی ما دام رهد و در کام رسد.
  کام ما در گرو علم و عمل ما، و علم و عمل ما در عرصه داوری.

  رسول مرادی 

  فعال رسانه ای کرمانشاهی

  برچسب ها :